Algemene voorwaarden

De Facto Image Building verleent u hierbij toegang tot dfib.net en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door De Facto Image Building en derden zijn aangeleverd. De Facto Image Building behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op dfib.net is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

beperkte aansprakelijkheid

De content is door De Facto Image Building met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De Facto Image Building is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

auteursrechten

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. Alle afbeeldingen op deze website zijn exclusieve eigendom van de respectievelijke eigenaren en zijn beschermd op grond van internationale copyrightwetten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om deze te kopiëren, downloaden, of te reproduceren op welke wijze dan ook.

andere

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.